School for all: Inclusion as a way to effectively educate all pupils

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210
Project Period
8/2016 - 7/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem

V rámci projektu se bude zvyšovat otevřenost škol v oblasti inkluze.
Budou využity standardizované nástroje pro evaluaci škol. Projekt bude
zlepšovat vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských
institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt
bude realizovat metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou
Romové.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.