Inovace pěstitelských prací ve studijním oboru učitelství přírodopisu a učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Project Identification
MUNI/FR/1116/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění výuky předmětů Pěstitelství, Pěstitelství s didaktikou, Praktikum z pěstitelství a pod. Návrh projektu předkládá konkrétní možnosti zefektivnění výukového procesu pomocí moderních vzdělávacích nástrojů. Především jde o využití rozšiřujících distančních forem studia (e-learning) prostřednictvím nově vytvořených učebních podkladů multimediálního charakteru (Multimediální výuková příručka) a jednak díky zavedení testovacích agend (odpovědníky).

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.