Koncept výzkumu aktivit a jevů v současném světě v kontextu sociální pedagogiky (KoVySocped)

Project Identification
MUNI/A/1312/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je nadále implementovat výzkumná témata doktorských a navazujících magisterských studentů do oblastí, kterými se zabývá tým pracovníků v prostředí katedry sociální pedagogiky a která reagují na současné problémy společnosti. Projekt se soustřeďuje na oblast uplatnění metodologie v pedagogické a sociální praxi. Výzkumná šetření doktorandů a akademických pracovníků katedry, jednotlivců a týmu budou směřovat do několika zásadních témat, do oblasti prevence, dále se zde objevuje téma aktivizace vztahující se k různým cílovým skupinám a téma jinakosti, které je součástí multikulturní výchovy i sociální pedagogiky. Jedno z profilujících témat katedry, vzhledem k obsahovému zaměření studijního oboru Sociální pedagogika a volný čas (v programu Pedagogika) je výzkum aktivit a jevů, které se váží k fenoménu volného času dětí a mládeže. Detailní poznání tohoto klíčového pole je důležité nejen ve vztahu k teoretickému rozvoji oboru (základní výzkum), ale i pro vytvoření vhodných edukativních strategií rozvoje osobnosti jedinců především prostředky, které se přirozeně a tradičně pojí s volným časem (hra, pobyt v přírodě, zkušenostní učení, konstruktivistický rozvoj poznání atd.) a též vytváří prostor pro primární prevenci sociálně patologických jevů.

Publications

Total number of publications: 29


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.