Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání.

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/1.3.00/48.0022
Project Period
7/2014 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt reaguje na připravovaný kariérní systém, ve kterém je za jeden z klíčových prostředků podpory rozvoje učitelů v mateřských i základních školách považován mentoring, proto se stává ústřední aktivitou předkládaného projektu. S rozvojem mentorských dovedností úzce souvisí rozvoj osobnostních a profesních dovedností směřujících k individualizovanému a konstruktivisticky orientovanému předškolnímu a primárnímu vzdělávání. Pro rozvoj těchto dovedností je důležitá systematická sebereflexe. Ta se stala dalším ústředním tématem připravovaného dalšího vzdělávání.
Současně považujeme za důležité, aby předškolní pedagogové získali zkušenosti z mezinárodního srovnání přístupů ke vzdělávání dětí předškolního věku. Proto budeme v rámci projektu realizovat návštěvy předškolních zařízení v Anglii a na Slovensku. Reflexe zahraničních přístupů by měla učitelům a vedoucím/řídícím pracovníkům MŠ umožnit lépe pochopit podstatu proměny českého předškolního vzdělávání a jejich vlastní práce.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.