Manželství, domov a rodičovské dráhy (MADOROD)

Information

This project doesn't include Faculty of Education. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0914/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

V rámci projektu specifického výzkumu se budeme zabývat čtyřmi důležitými aspekty populačního vývoje v ČR: (a) V kontextu vysoké rozvodovosti v ČR budeme sledovat, jaké efekty mají opakovaná manželství na českých život dětí a tuto situaci budeme komparovat s mezinárodními daty. (b) V kontextu nízké porodnosti se budeme věnovat rodičovským drahám z hlediska proměn v časování rodičovství, v jeho intenzitě a v partnerském kontextu.(c) V kontextu českého populačního stárnutí se budeme zabývat problematikou mužů a jejich rodinnými a sociálními rolemi ve vyšším věku. (d) V kontextu nárůstu počtu jednočlenných domácností v ČR budeme zkoumat fenomén jednočlenných domácností z perspektivy významů, které samostatně žijící lidé přikládají domovu. Metodou bude především statistická sekundární analýza již existujících kvantitativních dat (z reprezentativních výzkumných šetření), ale také vlastní sběr dat kvalitativních. Analyticky budou uplatněny postupy jak kvantitativní, tak kvalitativní. Výstupem projektu budou kapitoly v editovaných monografiích, statě v odborných recenzovaných časopisech a vystoupení na odborných konferencích.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.