Inkluze v interdisciplinárním pohledu (IVIP)

Project Identification
MUNI/B/0925/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Inkluzivní vzdělávání v období celé životní dráhy člověka s postižením je ideálem speciální pedagogiky 21. století. Přechod od segregovaného a časově omezeného vzdělávání ke vzdělávání inkluzivnímu a celoživotnímu však představuje nejen výzvu ke změně pro speciální pedagogiku, ale je výzvou pro celou řadu spolupracujících disciplín (psychologie, sociologie, pedagogika, medicína, právo, atd.). Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání stejně jako výzkum zaměřený na tuto oblast v sobě musí zahrnovat prvky, kterými se jednotlivé výše uvedené disciplíny zabývají. Tento posun se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci Inkluze v interdisciplinárním pohledu a na souvisejících workshopech, týkajících se interdisciplinární metodologie. Základní otázky, které si pro rok 2014 klademe jsou: Které disciplíny a jak spolu musí spolupracovat při přechodu k celoživotnímu inkluzivnímu vzdělávání? Jakým způsobem je možné interdisciplinární přístupy zkoumt a analyzovat? Jaký je vztah speciální pedagogiky k jiným disciplínám, jako např. speciální andragogika, psychologie, medicína a sociální práce? Jakým způsobem jsou výsledky interdisciplinárních výzkumných šetření interpretovány a aplikovány v pedagogické a andragogické praxi?

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.