Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

Project Identification
MSMT-1 771-50/2013-210
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu realizovaného Katedrou výtvarné výchovy PdF MU a Katedrou sociální pedagogiky ve spolupráci s Muzeem města Brna a školami v JMK je podpořit multikulturní výchovu na základních a středních školách prostřednictvím zapojení inovativních prožitkových metod z oblasti výtvarné a dramatické výchovy v návaznosti na RVP ZV, ZV – LMD, RVP PRŠ, RVP G a RVP OV. Cílovou skupinou projektu jsou především žáci druhého stupně ZŠ a ZŠ praktických a studenti SŠ včetně víceletých gymnázií (dále jen žáci), ale také jejich učitelé. Žákům a učitelům poskytneme lektorované výukové programy multikulturní výchovy. Učitelům dále jejich konkrétní metodiku vedoucí k utváření inkluzivního prostředí na školách a směřující k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, xenofobie, rasismu, antisemitismu, intoleranci náboženského vyznání atp. Prostřednictvím výtvarných a dramatických metod budeme u žáků rozvíjet především osobnostně-sociální a občanské kompetence a kompetence k řešení problémů.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.