Project information
Zajištění účasti českých psychologů v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie

Information

This project doesn't include Faculty of Education. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
INGO II LG13051
Project Period
3/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of Psychology of the ASCR, v. v. i.
University of South Bohemia České Budějovice
Charles University

Stěžejním základem projektu je působení českých odborníků v rámci EFPA a IUPsyS. Projekt podporuje mobilitu českých psychologů, spolupráci českých psychologů se zahraničními kolegy. Prostřednictvím projektu čeští psychologové budou rozšiřovat své kontakty a více se propojovat i s dalšími mezinárodními nevládními organizacemi oboru psychologie.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.