Project information
Příspěvky k ekonomické soběstačnosti katedry chemie

Project Identification
MUNI/41/RPK 11/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt si klade za primární úkol vyřešit, resp. dořešit stále neutěšenou finanční situaci pracoviště. Cílem je vytvoření podkladů (vstupů) pro efektivní pedagogicko-výzkumnou činnost na katedře, což by se mělo odrazit, mimo jiné, v získání finančních prostředků z jiných zdrojů pro hladké fungování pracoviště chemie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.