Project information
Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2012)

Project Identification
MUNI/A/0883/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cíl projektu spočívá v rozpracování teoretických rámců a výzkumných nástrojů umožňujících empirické podchycení proměnných vztahujících se k podmínkám, aktérům, kurikulu, procesům a výsledkům školního vzdělávání. Ke zpracování tématu se přistupuje z perspektivy obecné pedagogiky, primární pedagogiky a oborových didaktik. Vychází se přitom z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě MU. Řešení projektu je relevantní nejen v rovině základního (metodologického) výzkumu, ale také s ohledem na probíhající školskou reformu, která vstupuje do fáze, v níž by významnou roli měly sehrávat standardy kvality vzdělávání. Výsledky projektu mohou být potenciálně využitelné pro rozpracování systému monitoringu a evaluace školského systému v České republice. Výzkum je koncipován v návaznosti na projekt MUNI/A/1038/2009: Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání – NAME 2010 řešený v roce 2010 a projekt MUNI/A/1020/2010: Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality ve vzdělávání – NAME 2011 řešený v roce 2011.

Publications

Total number of publications: 50


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.