Project information
Nový studijní obor Výchova ke zdraví ve studijním programu Učitelství pro základní školy

Project Identification
9144/1
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je koncipování a příprava akreditace nového studijního oboru Výchova ke zdraví ve studijním programu Učitelství pro základní školy. Projekt reaguje na aktuální potřebu vzdělávání učitelů danou připravovaným RVP ZV. Po akreditaci a ověření nového studijního oboru na PdF MU se předpokládá uplatnění studijního oboru Výchova ke zdraví na dalších pedagogických fakultách v ČR. Důsledkem realizace projektu bude odborné zajištění oboru Výchova ke zdraví na základních školách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.