Project information
Model výchovy ke zdraví v pregraduální přípravě učitelů

Project Identification
9143/1
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je vytvoření modelu výchovy ke zdraví v pregraduální přípravě učitelů základních i středních škol, který by po ověření na PdF MU v Brně mohl být uplatněn na dalších pedagogických fakultách v ČR. Model je zaměřen na vytvoření podmínek pro zkvalitnění vědomostní a dovednostní úrovně studentů učitelství v oblasti podpory zdraví.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.