Project information
Praktikum k výchovným kompetencím edukátora (učitele 1. stupně, učitele VVP, mistra odborné výchovy a vychovatele)

Project Identification
MUNI/41/T 36/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt reaguje na požadavky vyplývající z Národního programu rozvoje vzdělávání (Bílé knihy), které předpokládají závažné změny v profesionálním smýšlení a jednání pedagogických pracovníků. Nový předmět Praktikum k výchovným kompetencím edukátora umožňuje integraci teoretických i praktických poznatků, které si studenti souběžně osvojují v obecných pedagogických, psychologických a sociálně pedagogických disciplínách. Těžiště předmětu spočívá v efektivní dovednostní přípravě edukátorů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.