Hudebně interpretační soutěž studentů Masarykovy univerzity v Brně

Project Identification
FRVS/432/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na podporu hudebně interpretační aktivity studentů MU v Brně. Jedná se o prezentaci výsledků nadstandardní tvůrčí činnosti studentů, kteří nejsou připravováni k profesionální hudební dráze, ale věnují se hudbě ve svém volném čase. Projekt napomáhá zájmu mladé populace o amatérské provozování hudby, které mělo v českých zemích významnou kulturně historickou tradici. Hudebně interpretační soutěž byla v této podobě realizována již v r. 2001. Široký zájem studentů v minulosti prokazuje, že podněcování k hudebním aktivitám nad rámec jejich studijních povinností se daří a je příslibem do budoucna nejen pro interprety, ale i posluchače.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.