Project information
Příprava budoucích učitelů na uplatňování mezipředmětových vztahů chemie s přírodovědnými předměty na ZŠ

Project Identification
MUNI/41/T 26/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Charles University

Studenti, budoucí učitelé, získají prostřednictvím používání teoretických a experimentálních úloh integrovaného charakteru, na jejichž ověřování, využití a tvorbě se budou ve výuce v předmětu "Integrace přírodovědných disciplín", "Chemická informatika" a při pedagogických praxích osobně podílet, dostatek zkušeností, jak naučit žáky poznatky získané v různých přírodovědných předmětech třídit, spojovat do systému a vzájemných souvislostí a aplikovat je na příkladech z každodenního života.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.