Project information
Příprava učitelů pro specifické oblasti

Project Identification
ROZV/187/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je 1) rozšířit a prohloubit kompetence studentů učitelství na pedagogické, přírodovědecké fakultě a fakultě informatiky při výuce žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů oboru speciální pedagogika ve vybraných specifických oblastech. U studentů učitelství na výše uvedených fakultách rozšířit obsah studia speciální pedagogiky o problematiku související s poruchami učení a chování včetně výskytu patologických jevů vzhledem k narůstajícím problémům na základních a středních školách, 2) zpracování koncepce přípravy učitelů ZŠ a spec. ZŠ k vedení dopravní výchovy ve školách. a vypracování komplexního systému, tj. cílů, obsahu, metod, forem a prostředků, předmětu "Dopravní výchova" pro studijní programy učitelských fakult v ČR při zvláštním zřetelu k pedagogickým, zdravotním i právním aspektům.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.