Vzdělávací program přípravy učitelů francouzského jazyka pro učitele v předškolních zařízeních

Project Identification
ROZV/128/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 123/2002
V roce 2003 budou dopracovány didaktické materiály, které budou tvořit nedílnou část vyučování. Jde o soubor říkanek, pořekadel, písní (zpěvníček písní pro děti, které se učí intonovat), jednoduchých kreseb pro podporu fixace slovní zásoby, sestřih krátkých videonahrávek apod. Pro první rok výuky by vhodnou formou byly soubory ve formě volných listů, které by po ověření v praxi mohly být vydány formou skript. Pro teoretické disciplíny budou zpracovány stručné přehledy (fonetika, gramatika) systémů nutných pro zvládnutí komunikativní složky jazyka, na kterou - společně s fonetikou - je kladen veliký důraz.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.