Project information
Nový přístup k pojetí a obsahu vysokoškolského vzdělávání chemie a chemické informatiky při využití ICT

Project Identification
ROZV/127/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 120/2002
Projekt umožní studentům učielství chemie a přírodovědných předmětů i učitelům z praxe pro potřeby regionálního školství využití moderních didaktických multimediálních informačních a komunikačních technologií (ICT) k netradičnímu pojetí výuky a to jak od vyhledávání a využívání informací a novinek ze světa chemie až po tvorbu uceleného systému přípravy učitele na vyučování (tvorba vlastních digitálních učebních textů, motivačních úloh, multimediálních aplikací, 3D grafiky, počítačových prezentací, WWW stránek atd.).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.