Project information
Pregraduální příprava školních metodiků prevence sociálně patologických jevů

Project Identification
ROZV/115/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 103/2002
Cílem projektu je připravit a realizovat třísemestrální prezenční program vzdělávání odborníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů na základních školách. Cílovou skupinou jsou studenti vybraných oborů učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Pro příbuznost řešené problematiky s náplní předmětů OV a RV půjde o budoucí učitele těchto předmětů. Program je nabízen přibližně 70 studentům. Při realizaci programu počítáme přibližně s 50 frekventanty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.