Project information
Nové přístupy ve výuce ruského jazyka na základních a středních školách v České republice

Project Identification
ROZV/99/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt bude realizován formou praktických kurzů určených učitelům ruského jazyka na ZŠ a SŠ Jihomoravského regionu. Kurzy budou probíhat na PdF MU v Brně a vyučovat zde budou pracovníci katedry ruského jazyka, externisté z praxe i rodilí mluvčí. Pravidelnou součástí kurzů bude zdokonalování jazykové úrovně frekventantů na zákadě využití nejmodernějších výukových materiálů, včetně audio a videokazet.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.