Project information
Příprava budoucích učitelů na uplatňování mezipředmětových vztahů chemie s přírodovědnými předměty na ZŠ

Project Identification
ROZV/100/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je, že studenti, budoucí učitelé, získají prostřednictvím používání teoretických a experimentálních úloh integrovaného charakteru, na jejichž ověřování, využití a tvorbě, se budou ve výuce v předmětu "Integrace přírodovědných disciplín" a při pedagogických praxích osobně podílet, dostatek zkušeností, jak naučit žáky poznatky získané v různých přírodovědných předmětech třídit, spojovat do systému a vzájemných souvislostí a aplikovat je na příkladech z každodenního života.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.