Project information
Kurzy motivační a multimediální výuky chemie pro další vzdělávání učitelů v rámci potřeby regionálního školství

Project Identification
ROZV/121/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem kurzu je získání potřebných odborných znalostí a kvalifikace v oblasti využití moderních didaktických multimediálních prostředků a počítačové sítě Internet ve výuce chemie a přírodovědných předmětů a naučit učitele ovládat a prakticky využívat tyto moderní informační a komunikační prostředky (ICT) tak, aby v praxi dokázali žákům zpříjemnit výuku v duchu známého "škola hrou".

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.