Project information
Nový přístup k pojetí a obsahu VŠ vzdělávání chemie a chemické informatiky při využití ICT

Project Identification
ROZV/120/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt umožní výuku chemie podle zcela nového modelu za využití moderních multimediálních didaktických informačních a komunikačních technologií a bude znamenat nový, didakticky velmi vhodný, užitečný, netradiční a aktivizující přístup ke vzdělávání studentů učitelství s chemií i pro případné zájemce z praxe v rámci dalšího vzdělávání učitelů pro potřeby regionálního školství.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.