Project information
Pregraduální příprava školních metodiků prevence sociálně patologických jevů

Project Identification
ROZV/103/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je navrhnout, připravit a realizovat tří-semestrální prezenční program vzdělávání odborníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů na základních školách. Cílovou skupinou jsou studenti vybraných oborů učitelství pro 2. st. ZŠ. Pro příbuznoust řešené problematiky s náplní předmětů OV a RV půjde o budoucí učitele těchto předmětů. Absolvent tohoto programu, školní metodik prevence sociálně patologických jevů na ZŠ, bude kompetentním odborníkem v uvedené oblasti, působícím přímo na základní škole.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.