Project information
Týdny zdraví na základní škole - pokračování

Project Identification
MUNI/41/22-C/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies

Týdny zdraví na ZŠ jsou projektem z oblasti podpory zdraví na 1.st.ZŠ. Jsou koncipovány v rámci mezinárodní spolupráce (SRN-koordinátor, Rakousko, Švýcarsko, ČR). Týdny zdraví jsou pořádány 2x ročně jako vyvrcholení celoroční výchovy ke zdraví. Formou psychodidaktických intervencí se snaží o nový přístup ke zdravému životnímu stylu a současně o vytvoření a ověření efektivního modelu výchovy ke zdraví v podmínkách české školy. Obsahově jsou zaměřeny na prožitky v oblasti pohybové, zdravé výživy a psycho-sociálního učení. Výzkumně se ověřuje efektivita Týdnů zdraví. Jaké vědomosti, dovednosti, postoje získávají děti v souvislosti s Týdny zdraví. Výsledky výzkumů budou využity ve srovnávací studii a v doktorských a diplomových prací řešitelů (účastní se i mgr. studenti).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.