Project information
Postgraduální vzdělávání školních metodiků prevence

Project Identification
K022/02-51
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt řeší postgraduální přípravu školních metodiků prevence v souladu s cíli dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2001-2004. Vzdělávací formou jsou internátní kurzy v rozsahu 64 výukových hodin. Obsahem kurzů jsou odborné přednášky z preventivní problematiky a praktické činnosti zaměřené na nácvik komunikativních metod, psychoterapeutických technik, aktivního sociálního učení, relaxačních metod, peer programů apod. Vyústěním přípravy je tvorba a obhajoba Minimálních preventivních programů pro konkrétní školu (školské zařízení).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.