Jazyková příprava odborníků pro komunikaci v rámci Evropské unie

Project Identification
FRVS/0642/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Se vstupem ČR do EU je naléhavě nutno řešit otázku jazykové přípravy odborníků a řídících pracovníků jak ve školství, tak v oblastech činností, které převládají v jihomoravském regionu (např. vinařství, zahradnictví), to znamená osvojení kompetencí nezbytných pro profesní a pro osobní komunikaci. Jde zejména o zvládnutí mluvené i psané formy jazyka, slovní zásoby, mluvnice, receptivních schopností, všeobecných kompetencí, zeměpisných, hospodářských, společensko-politických a kulturních ve frankofonní jazykové oblasti tou měrou jako v ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.