Project information
Školní chemické pokusy a správná laboratorní praxe

Project Identification
FRVS/0664/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Z důvodů uplatňování zákona č. 157/1998 Sb. ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a souvisejících předpisů si žádá chemická pedagogická veřejnost, aby byla vytvořena databáze pokusů, které jsou s uvedenými předpisy v souladu. Cílem projektu je tedy sestavit série pokusů pro základní a střední školy v souladu s bezpečnostními předpisy, případně modifikovat pokusy se zákonem neslučitelné takovým způsobem, aby bylo adekvátně pokryto, pokud možno, celé učivo obou typů škol. Na projektu budou kooperovat i pracovníci obdobných pracovišť ostatních vysokých škol a pokusy budou ověřovány přímo učiteli z praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.