Kompetence absolventů učitelského studia – budoucích učitelů

Title in English Competencies of graduates of the training of study-future teachers
Authors

ŠŤÁVA Jan

Year of publication 2011
Type Article in Proceedings
Conference Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. 2. Díl. Sborník příspěvků z pracovního semináře, který se konal dne 12. října 2011 na PedF MU
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Field Pedagogy and education
Keywords professionalization of the teaching profession, teacher preparation, professional competence, professional components of teacher competence educational experience of students, teacher roles and functions.
Description contribution deals with the teaching practice of students due to changes in education reform in the Republic and the possible interventions to acquire basic competencies in teaching practice students at schools.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.