CURRENT STATE OF HEALTH EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC AND INSPIRATION FROM ABROAD

Authors

MUŽÍKOVÁ Leona MUŽÍK Vladislav

Year of publication 2010
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Cílem kapitoly je zhodnotit dosavadní realizaci výchovy ke zdraví v českém školství a shromáždit inspirativní poznatky ze zahraničí. Prezentované údaje byly získány na základě obsahové analýzy kurikulárních dokumentů a dalších odborných pramenů. Výzkumné výsledky poukazují na obtížnost realizace projektovaného kurikula výchovy ke zdraví na českých školách. Údaje ze zahraničí shrnují inspirativní informace o realizaci výchovy ke zdraví v 35 zemích celého světa. Získané poznatky také přinášejí podněty k cílům, obsahu, formám a podmínkám vzdělávání v oboru výchova ke zdraví. Výsledky mohou být využity při tvorbě nebo inovaci vzdělávacích dokumentů, při projektování školních vzdělávacích programů i při samotné realizaci výchovy ke zdraví ve školní praxi.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.