Akcent jako sociální stigma

Authors

OŠMERA Radim DAŇO Lukáš

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Cizinecký akcent je v řeči nerodilých mluvčích přirozeným a popsaným jevem. Je definován (například Major 2001) jako nezvládnutí rodilé výslovnosti některé složky nebo některých složek zvukové roviny jazyka (segmenty, kombinatorika, slabika, prozodie). Otázkou zůstává, jak tento „akcent“ v mluvě nerodilých mluvčích vnímají a jaký k němu zaujímají postoj rodilí mluvčí. Náš výzkum provedl sondu mezi 60 rodilými Čechy. Ti měli v testu hodnotit akcent pěti mluvčích pocházejících z Ruska, Sýrie, Velké Británie, Německa a Španělska. Zvolených pět národností bylo zastoupeno vždy mužem a ženou. Byl vybrán jednoduchý text, nerodilí mluvčí si jej přečetli, ujistili se, že mu rozumí a poté ho přečetli nahlas. Jejich hlasité čtení bylo nahráno a tyto nahrávky sloužily jako položky k hodnocení ze strany Čechů. Samotného mluvčího respondenti neviděli. Kromě jiného byli respondenti dotázáni, v jakých povoláních by tento akcent mohl způsobovat problém a kde by mohl být naopak výhodou. Příspěvek chce představit výsledky posouzení srozumitelnosti, hodnotového postoje k jednotlivým akcentům a k možným vlivům akcentu na jednotlivá povolání. Na výzkumu se podíleli Radim Ošmera a Lukáš Daňo.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.