DVZ DIKOBRAZ hospodaří

Investor logo
Authors

MARINIČ Peter ZELNÍČKOVÁ Helena STRAKOVÁ Nikola ŠMEJKALOVÁ Kateřina

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description DVZ „DIKOBRAZ hospodaří“ je interaktivní vzdělávací zdroj, který se zaměřuje na široké spektrum ekonomických témat, souvisejících s ekonomickými procesy a vztahy mezi ekonomickými subjekty. Zaměřuje se na problematiku finanční gramotnosti v pojetí širší ekonomické gramotnosti. Jednotlivá témata jsou zpracována tak, aby je bylo možné použít jako doplňující nebo rozšiřující učivo v širokém spektru témat zařazených do vzdělávacího obsahu na ZŠ.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.