Specifika vzdělávání žáků s dvojí výjimečností na základní škole

Authors

DVOŘÁČKOVÁ Petra

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Připravovaná disertační práce se zabývá analýzou vzdělávacího procesu u žáků s dvojí výjimečností v kombinaci intelektového nadání a specifických poruch učení. Předkládaný příspěvek představuje výzkumná zjištění první fáze kvalitativního výzkumného šetření, které bylo realizované v rámci rigorózní práce. Cílem výzkumného šetření bylo popsat faktory a podmínky ovlivňující vzdělávací proces a naplňování potenciálu u cílové skupiny žáků. Příspěvek rovněž prezentuje hlavní cíle a metodologický rámec pro druhou fázi výzkumného šetření.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.