Pilotní šetření online konzultací a školení pro pečující o děti s PAS v České republice

Authors

MALANÍKOVÁ Vendula

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V posledních letech je možno sledovat rozvoj online služeb také ve zdravotnictví, vzdělávání či sociálních službách. Telepractice (telemedicína) poskytuje alternativní řešení v případě, kdy osobní interakce není možná. Jedná se například o plošné přerušení sociálních služeb či lokality s nedostupnou péčí. Stále častěji se objevuje nárůst využívání online služeb založených na aplikované behaviorální analýze (ABA) pro jedince s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich pečující. V České republice jsou tyto služby stále málo dostupné. Cílem studie bylo vypracovat a empiricky ověřit systém online podpory pro rodiče a pečující v behaviorálních metodách a postupech. Pilotní studie se účastnilo 6 pečujících a 6 odborníků (behaviorální analytik či asistent behaviorálního analytika). Komplexní model školení a konzultací je zaměřen na budování základních dovedností u pečujících pro práci s jejich dětmi. S využitím designu s několikerou výchozí fází pro různá chování byly získané dovednosti pečujících hodnoceny v mnoha aplikovaných oblastech – párování, instruktážní kontrola, reakce na náročné chování, vytváření příležitostí k učení a rozvoji komunikace. Předběžné výsledky poukázaly na schopnost pečujících naučit se a aplikovat důležité postupy ABA, které zvyšují kvalitu jejich života a života jejich dětí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.