IDENTITA UČITELŮ A VÝUKOVÝ DISKURS: KDY PRŮVODCI PROVÁZEJÍ ŽÁKY?

Investor logo
Authors

LOJDOVÁ Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ Jana

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Cílem příspěvku je popsat narativní identitu učitelů soukromé alternativní školy a její odraz ve výuce. Realizovali jsme hloubkové rozhovory se čtyřmi učiteli vybrané školy a zúčastněné pozorování s videozáznamem jejich výuky. Výsledky výzkumu ukazují narativně konstruovanou identitu průvodců a její otisk ve výuce. Identita průvodců je charakteristická individuálním přístupem a respektem k žákům. Ve výuce je naplňována jazykovými prostředky, pozico- váním učitele vůči žákům a didaktickými postupy.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.