Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školách (sympozium)

Investor logo
Authors

LOJDOVÁ Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ Jana ŠKARKOVÁ Lucie BRADOVÁ Jarmila VLČKOVÁ Kateřina ŠIMKOVÁ Gabriela

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Sympozium prezentuje výsledky výzkumného projektu GA ČR řešeného na katedře pedagogiky PdF MU v Brně, který jsme řešili v letech 2020 – 2022. Sympozium se skládá z úvodního slova a ze čtyř příspěvků. Nejprve jsme představili žité hodnoty na jedné z alternativních škol. Tyto hodnoty jsme nahlédli komplexně z pohledu ředitelů, učitelů, žáků a newsletterů. Tyto žité hodnoty utvářejí kolektivní identitu školy a jsou tak pojítkem identit všech zkoumaných aktérů. Ve druhém příspěvku jsme nahlédli na souvislost narativně konstruované identity učitelů jako průvodců žáků s jejich výukovými praktikami. Ve třetím příspěvku jsme přiblížili, jaké identity vykazují žáci soukromých alternativních základních škol v psaných narativech a k čemu tyto identity vztahují.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.