Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí běžné základní školy — zaměřeno na techniky vizualizace

Authors

ŠTIBRÁNYIOVÁ Marína

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Žák se sluchovým postižením v běžné škole má nároky na úpravu vzdělávacího prostředí, metod a forem výuky, aby měl vyrovnané šance na vzdělání tím, že informace které jsou během výuky sdělovány mu jsou přístupné. Příspěvek se hlouběji zaobírá úspěšnými technikami vizualizace výukového prostředí a samotného procesu výuky a navazuje na článek “Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí běžné základní školy — zaměřeno na komunikační strategie pedagogických pracovníků”, který analyzoval úspěšné komunikační strategie užívané během výuky a v komunikaci mezi školou a rodinou dítěte se sluchovým postižením. Žák se sluchovým postižením vnímá svět primárně vizuálně a porozumět informacím přijímaným sluchovou cestou jsou pro něj větší výzvou než pro jeho slyšící spolužáky. Adekvátní úprava prostředí a procesu výuky žákovi usnadňuje porozumění a zapojení do aktivit během hodiny. Na techniky vizualizace lze nahlížet jako na ty, které vizualizují výukové prostředí a na ty, které vizualizují proces výuky.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.