Adaptační kurz – pomoc v nové situaci

Authors

BLAŽKOVÁ Martina

Year of publication 2021
Type Article in Proceedings
Conference SOCIALIA 2020 „Multidisciplinární souvislosti pomáhání“
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Web https://www.uhk.cz/file/edee/pedagogicka-fakulta/pdf/pracoviste-fakulty/ustav-socialnich-studii/dokumenty/publikace-ke-stazeni/socialia-2020_final_elektronicka-verze.pdf
Description Nové prostředí, situace a kolektiv, zásadní životní změna, tj. jmenovatelem situace mladého člověka, který se nachází v období vstupu do sekundárního stupně vzdělávání. Pro tuto náročnou situaci existuje nástroj, jehož primárním účelem je pomoci zorientovat se v této situaci – pomoci žákovi, učiteli i nově se rodícímu kolektivu. Adaptační kurz dává všem zúčastněným skrze vhodně nastavený program možnost snazšího proniknutí do situace, která je z velké části nová. Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného šetření uskutečněného mezi učiteli a instruktory AK; na základě zpracování rozhovorů rámcovou analýzou formulujeme konkrétní oblasti, ve kterých je AK efektivním nástrojem pomoci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.