Pyramidové školení rodičů v ABA se zaměřením na problémové chování

Title in English Pyramidal parent training with ABA techniques focused on problem behavior
Authors

MALANÍKOVÁ Vendula

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Program Rodiče školí rodiče, poskytuje možnost proškolení pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a vytváří mezi nimi systém vzájemné podpory. Jedná se o školení rodičů v oblasti aplikované behaviorální analýzy (ABA). Proškolení rodiče se pak stanou sami školiteli a s podporou odborníků připraví a provedou školení dalších rodičů. Předlohou pro školení je The RUBI-PT curriculum, jež bylo vytvořeno týmem expertů, jež se zabývají problematikou PAS. Členové týmu RUBI pracují na pěti univerzitních centrech v USA. Osnovy byly úspěšně použity v řadě studií, což prokazuje hodnotu programu jako nástroje pro vzdělávání rodičů. Program zahrnuje školení s využitím praktických aktivit a video záznamů, návštěvy doma či dálkovou podporu pro rodiče. Program Rodiče školí rodiče, aplikovaný na prostředí České republiky, je však pouze úvodem do programu a zahrnuje 5 lekcí. Osnovy programu jsou založeny na principech ABA, jež jsou vědecky podloženy. Zahrnují témata, která se týkají dětí všech věkových kategorií. Program má však největší přínos pro rodiče dětí do 12 let. Školení cílí na pečující, kteří nemají přístup k odborníkům, aby do doby, než takový přístup získají, nastavili alespoň základní principy práce s dítětem, například snížili výskyt problémového chování (agrese, sebepoškozování, ničení věcí, záchvaty vzteku), které mnohdy ohrožuje i zdraví těchto dětí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.