Analýza komunikačních schopností v českém jazyce u bilingvních dětí předškolního věku

Title in English Analysis of Czech vocabulary development of bilingual children of preschool age
Authors

HOŠŤÁLKOVÁ Marie

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Ačkoliv bilingvní žáci běžně navštěvují mateřské školy s češtinou jako hlavním dorozumívacím jazykem, bilingvní dítě je v našem školství často považováno za žáka, který vyžaduje nutnou podporu ze strany učitelů, aby ve školním systému uspěl. Ze strany učitelů také mnohdy přetrvává nedůvěra k samotnému bilingvismus a bilingvní výchově, která souvisí i s nedostatkem české odborné literatury na toto téma. Při pracovní stáži v USA jsem měla možnost seznámit se s pohledem amerických učitelů na bilingvismus a porovnat přístup k bilingvním dětem v americkém předškolním vzdělávání. Tyto poznatky ovlivnily přístup k mému doktorskému výzkumu a pozměnily výzkumné cíle práce. Aktuálně je metodologická část přepracovávána, aby byly možné sběr dat realizovat i na jaře 2021, jelikož původní výzkumný záměr nebylo možné zpracovat v době koronavirové pandemie.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.