5. Festival nahých forem

Title in English 5. festival of Naked Forms
Authors

HAVLÍK Vladimír

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Pořadatele akce zajímá „pozitivní“ bolest, záměrná a chtěná tak, jak se užívá např. v BDSM technikách. „BDSM techniky se dostaly do umělecké performance již před několika desetiletími spolu s dalším výrazivem, pocházejícím z erotického průmyslu nebo z popkultury. Pokud se těchto prostředků chopí výrazná umělecká osobnost, je tímto syrovým fyzickým způsobem schopná vyprávět mimořádné tělesné i osobní příběhy (příklad umělce Boba Flanagana). Zároveň se ale její určité prvky (např. bondáž) rozmělnily z projevu alternativního sexuálního prožívání do volnočasové zábavy,“ líčí Klodová. Pocity, které doprovázející bolest, mohou být abstraktnější než jen ty erotické. „Bolest vyznačuje hranici mezi životem a smrtí, nebo mezi smrtelným a nesmrtelným. Může být cestou přiblížení se nadlidskému, jako to vidíme v náboženském flagelantství (z výtvarného umění např. Franko B),“ vysvětluje kurátorka. Festival se zaměří také na bolest „nevyžádanou“. „Nahota může bolet fyzicky (ostatně oděv je ve své praktické podstatě ochranou před různými typy bolesti – od poranění až po omrznutí), ale může bolet také psychicky nebo emocionálně, může být nástrojem ponížení, pranýřování. Bolest může být cestou, jak dodat nahotě politické významy,“ uvádí Klodová. Moje akce spočívala v přenosu věty I FEEL PAIN po jednotlivých písmenech psané na záda souseda v kruhu sedících účastníků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.