O 50 let později

Title in English 50 Years Later
Authors

HAVLÍK Vladimír

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Na výstavě se schází dílo několika umělců, kteří v Karlových Varech vystavovali už v roce 1969: Eduard Ovčáček, Jiří Hilmar, Radoslav Kratina, Dalibor a Ivan Chatrní, Jiří Bielecki, Zdeněk Kučera a Jiří Valoch, ze Slovenska Eduard Antal, Štefan Belohradský a Jarmila Čihánková. Generačně s nimi souzní Miloš Urbásek a Lubomír Přibyl. Důležitou skutečností je ovšem fakt, že Klub konkretistů i po více jak padesáti letech žije, rozrůstá se o autory, jejichž umělecká a filozofická pozice konvenuje konkrétním postojům klubu. Zastoupeni jsou umělci silné generace, jež zažila neformální neokonstruktivistické společenství v 70. a 80. letech – Jaroslav Jebavý, Aleš Svoboda, Viktor Hulík, Oleg Fintora, Marián Drugda, Zbyněk Janáček, Vladimír Havlík, Štěpán Málek, Ladislav Daněk. Vystavují tu také autoři, kteří si cestu ke geometrickému umění a k nesentimentálnímu pohledu na materiál hledali po roce 1989 – Vladana Hajnová, Ladislav Jezbera, Kubo Novák, Robert Urbásek, Katarína Balúnová. Ze Švýcarska, z jedné z pravlastí konkretismu, hostuje na výstavách KK3 Jan Dudešek. kurátorka: Martina Vítková

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.