Screening PAS: Zkušenosti českých pediatrů

Authors

SLEPIČKOVÁ Lenka VAĎUROVÁ Helena PANČOCHA Karel

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V našem příspěvku jsme se zaměřili na názory a zkušenosti praktických lékařů pro děti a dorost s projevy poruch autistického spektra a jejich včasnou diagnostikou. Zajímaly nás konkrétní způsoby provádění screeningu praktickými lékaři, věk, ve kterém lékaři screening provádějí a také další kroky, které volí v případě pozitivního výsledku. Vycházíme především z dotazníkového šetření českých lékařů, které proběhlo na konci roku 2018. Výzkumu se účastnilo se 1201 lékařů z celé ČR, z toho 210 praktických lékařů pro děti a dorost. V rámci výzkumu více než čtvrtina praktických lékařů pro děti a dorost uvedla, že neprovádí u svých pacientů preventivní plošný screening autismu. Ti, kteří ho provádějí, tak činí nejčastěji prostřednictvím screeningového nástroje M-CHAT nebo formou pohovoru s rodiči. Pokud praktičtí lékaři pro děti a dorost preventivní plošný screening autismu provádějí, poprvé tak činí nejčastěji ve věku 18 – 24 měsíců dítěte. Pokud lékař zjistí příznaky autismu u dítěte, nejčastěji odkáže rodiče na dětského psychiatra nebo klinického psychologa.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.