Přeshraniční exkurze SK - CZ (mapa)

Investor logo
Title in English Cross Border Map for the Educational Excursion
Authors

NOVÁK Svatopluk LESŇÁK Slavomír

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Description Mapa je jedním z výstupů projektu Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování ITMS2014+ NFP304011C840, program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Česká republika 2014-2020 Interreg V-A SK-CZ/2016/01. Jedná e o učebnou pomůcku pro pedagogy a studenty Jihomoravského a Trnavského kraje pro praktickou realizaci exkurzního vyučování v lokalitách Trnava, Skalicko, Senicko, Hodonínsko, Břeclavsko.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.