Studentská konference Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU

Title in English Student conference of the Department of French Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University
Authors

BAKEŠOVÁ Václava KYLOUŠKOVÁ Hana

Year of publication 2019
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Uspořádali jsme na katedře konferenci, na níž představili studenti magisterských a doktorských programů výsledky svých dosavadních studií a rozpracovaná témata svých závěrečných prací. Poté vyučující z katedry prezentovali dílčí výsledky svých aktuálních výzkumů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.