Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská?

Authors

MIHOLA Jiří

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Zpráva o průběhu semináře, který se realizoval 20. února 2019 Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny ČR. Jako přednášející byli na seminář pozváni významní čeští historikové, autoři učebnic či metodických portálů. Pozvání přijali prof. Petr Čornej, prof. Vít Vlnas (oba jsou spjati s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy), prof. Milan Hlavačka (FF UK) a dr. Petr Pánek, předseda spolku PANT, který spravuje webový portál Moderní dějiny. Na jejich vystoupení navázala řízená diskuse, které se aktivně účastnili někteří poslanci Poslanecké sněmovny PČR, kteří jsou sami učiteli dějepisu (J.Mihola, M.Výborný), přítomni byli i další poslanci, senátoři, ale také učitelé dějepisu ze základních a středních škol nebo předseda Pedagogické komory Mgr. Radek Sarközi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.