Dílčí komparace kurikulárních dokumentů tělesné výchovy v České republice, Nizozemsku a Švédsku

Authors

LUPAČ Michal

Year of publication 2016
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Příspěvek se zabývá komparací projektovaného kurikula tělesné výchovy ve Švédsku a Nizozemsku z hlediska vnitřní kongruence a návodnosti. Míry dosažení zmíněných kvalit kurikula jsou následně vztaženy k Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.