Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti.

Title in English Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearing Impairment. Psychological, Medical and Special Educational Context
Authors

KLENKOVÁ Jiřina BOČKOVÁ Barbora BYTEŠNÍKOVÁ Ilona HORÁKOVÁ Radka HRICOVÁ Lenka KOPEČNÝ Petr OŠLEJŠKOVÁ Hana PAVELKOVÁ Jana ŘEHULKA Evžen ŠLAPÁK Ivo

Year of publication 2014
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Presented book Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and Pupils with Hearing Impairment. Psychological, Medical and Special Educational Context is one of the partial outcomes in the frame of solving interdisciplinary research project Inclusion in School as interdisciplinary problem. Bases, Conditions and strategies, which was realised in the period from 2013 – 2015 by the research group of academic teachers at Masaryk University under supervision of prof. PhDr. Marie Víková, CsC. The aim group analysed in presented book are pupils with disordered communication abilities and pupils with hearing impairment and inclusion is understood in psychological, medial and special pedagogy context.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.