Mgr. Pavla Buchtová

Lecturer, Department of English Language and Literature


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/4011
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3458
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Pavla Buchtová
Pracoviště
 • KAJ PedF MU
  Poříčí 9
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1990-1995: Mgr., obor angličtina na FF MU
Přehled zaměstnání
 • 1997 - : Katedra anglického jazyka a literatury, PedF MU Brno
 • 1995 - 1997: Moravské gymnázium Brno
Pedagogická činnost
 • Americká literatura do konce 19. století (s)
 • Americká literatura 20. století (s)
 • Literatura amerických Indiánů (s)
 • Současná americká poezie (s)
 • Úvod do gender studií (s)
 • Tvůrčí psaní (s)
Vědeckovýzkumná činnost a další aktivity
 • 2006 - řešitelka projektu FRVŠ "Multimediální výuka literatury: Americká literatura I a II"
 • 2011 - řešitelka projektu FRVŠ "Inovace předmětu Children's Literature"
Akademické stáže
 • červenec - srpen 1997: McLennan Community College, Waco, Texas, USA
 • červenec - srpen 1998: New York University, New York, USA
 • září - říjen 1999: New York University, New York, USA
 • říjen 2006: University of Szeged, Maďarsko
 • duben 2010: Adam Mickiewicz University, Polsko květen 2012: University of Jyvaskyla, Finsko duben 2013: University College Lillebaelt, Odense, Dansko
Konferenční příspěvky
 • Spoken versus Written Word in Native American Literature. 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies, Praha, květen 2005
 • Fake Whites: Canonical Heroes in Thomas King’s Green Grass, Running Water. PAAS Conference, Kamien Slaski, Polsko, říjen 2005
 • Teaching Literature Online. Vědecký výzkum a výuka jazyků, Hradec Králové, září 2006
 • The Art of Appropriation: Catholicism in Louise Erdrich's Love Medicine. Silesian Studies of English, Opava, září 2006
 • Metodické aspekty výuky literatury prostřednictvím e-learningu. eLearning 2006, Hradec Králové, říjen 2006
 • Function of Humour in Sherman Alexie. Literatures in English in the Context of (Post)-Colonialism, Postmodernism and the Present, Prešov, Slovensko, listopad 2006
 • Going Modern: Early Native American Novels. Crossing the Borders. Prešov, Slovensko, 2009
 • How to Teach It and Why. American Studies Seminar. Praha, 2009
 • Native American Version of the Pocahontas Myth. Versions and subversions of tradition in literature and cultural studies. Univerzita Pardubice, 2010
Veřejné přednášky
 • From Assimilation to Appropriation: The History of the Native American Novel. University of Szeged, Department of American Studies, listopad 2006
Mimouniversitní aktivity
 • Členka České a slovenské asociace amerikanistů
Vybrané publikace
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie, Pavla BUCHTOVÁ, Alena DOBROVOLNÁ, Michaela SEPEŠIOVÁ, Anna DOMIŃSKA a Zuzana STRAKOVÁ. Let's Read in English. Using Graded Readers. Toolkit for Teachers of English. 1st ed. Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o, 2022, 426 s. ISBN 978-80-8140-700-0. URL info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie, Pavla BUCHTOVÁ a Alena DOBROVOLNÁ. Extensive Reading Programmes. Online. Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o, 2022. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie, Pavla BUCHTOVÁ a Alena DOBROVOLNÁ. LIRE Language Interpretation through Reading. 2022. URL info
 • BUCHTOVÁ, Pavla, Věra ELIÁŠOVÁ a Hana WAISSEROVÁ. Using Statements of Teaching Philosophy in the Literature Classroom. Literature, Media and Cultural Studies. Cantebury (United Kingdom): IATEFL University of Kent, 2011, roč. 2011, č. 38, s. 18-19. ISSN 1814-6945. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ a Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • BUCHTOVÁ, Pavla. White man's texts in Native American novels. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 91-99. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • BUCHTOVÁ, Pavla. Western Literary Canon Revisited in Thomas Kings Green Grass, Running Water. In National Literatures in the Globalized World. Nitra: Nitra: UKF, 2008, s. 81-87. ISBN 978-80-8094-308-0. info
 • BUCHTOVÁ, Pavla. E-learningová výuka americké literatury. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9. info
 • BUCHTOVÁ, Pavla. Subversive Visions: American Cultural History from a Native American Point of View. In Plurality and Diversity. Proceedings from 3rd Prague Conference on Linguistic and Literary Studies (A. Grmelová, L. Dušková, M. Farrell, R. Pípalová eds.). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2008, s. 176-183. ISBN 978-80-7290-347-4. info
 • BUCHTOVÁ, Pavla. Metodické aspekty výuky literatury prostřednictvím e-learningu. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 150-154. ISBN 80-7041-416-2. info
 • BUCHTOVÁ, Pavla. The Art of Appropriation: Catholicism in Louise Erdrich's Love Medicine. In Drápela M. and Vomlela, M. (eds.) Silesian Studies of English. Proceedings from the International Conference of English and American Studies. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita Opava, 2006, s. 31-36, 7 s. ISBN 80-7248-400-1. info
 • BUCHTOVÁ, Pavla. Spoken versus Written Word in Native American Literature. In 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies: Proceedings. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2005, s. 182-190. ISBN 80-7290-221-0. info

8. 10. 2014

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.