prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Associate Proffesor PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., 1965
Workplace
 • Department of Special Education, Faculty of Education, Masaryk University in Brno, Poříčí 9, Brno
Employment Position
 • assistant specialist
Education and Academic Qualifications
 • 1985 - 1989: Faculty of Education - Palacky University in Olomouc
  1989 State exam
  1989: 30.5.1989 - doctoral diploma: PaedDr., diploma no.: I 003854, 1895/89
  1999 - 2002: doctoral studying: Faculty of Education, Masaryk University. Title: Ph.D.
  2005: Associate Proffesor
Employment Summary
 • 1985: Nursery school, Horova, Brno, teacher
  1989 - 1998: Special and practical family school, Lidická,Brno, teacher
  1997: Department of Special Education, Faculty of Education, Masaryk University in Brno, external teacher
  1998 - 2002: Department of Special Education, Faculty of Education, MU Brno,assistant teacher
  2002 - 2005: Department of Special Education, vice-representative of the Department, assistant specialist
Pedagogical Activities
 • Main areas: - special education - learning difficulties
  - didactics of the first grade teaching
  - integrative special pedagogy - education of mentally handicapped
  - supervision of the doctoral students
  - member of the subject council - first grade education
  - member of the member of the commision of the doctoral studying programmes - special pedagogy
  - member of the commission of teh Faculty grants
Scientific and Research Activities
 • - Project EQUAL, 2002 - 2005
  - Project EQUAL, 2004 - 2005, project manager
  - Project (code: 0632/2002): Pupils with special needs and teaching of German Lanaguage in elementary education
Academical Stays
 • 2005: Finland, ERASMUS
  2005: Holland, EQUAL
  2004: Austria, EQUAL
  2004: Germany, TCA EQUAL
  2004: Austria, EQUAL
  2003: Germany, EQUAL
  2003: Germany, special schools
  2002: Finland, ERASMUS
  2002: Hollland, EQUAL
  2001: Austria, special schools
  2000: Germany, Special schools
University Activities
 • supervision of the doctoral students
  - member of the subject council - first grade education
  - member of the commision of the doctoral studying programmes - special pedagogy
  - member of the commission of teh Faculty grants
Extrauniversity Activities
 • Associations: Member of the Psychopaedic association Member of the Czech dyslexia association
Selected Publications
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. první. Brno: MU, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Role speciálního pedagoga v rámci inkluze. 2017. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Základní přístupy k žákům s dyslexií v procesu inkluzivní edukace. In Mezinárodní konference - projekt ESF, MAP- města Brna. 2017. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. VI. mezinárodní konference Podpora učení prostřednictvím sdílení myšlenek, kladení otázek a spolupráce v kontextu Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. 2017. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Dočkalová PETRA. Zprostředkované učení v praxi. 2017. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Analyse der Bedingungen in einer heterogenen Klasse mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Hedderich, I., Zahnd R. (Hrsg.). Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 1, vydání. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 2016, s. 123-133. ISBN 978-3-7815-2059-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6. info
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inclusion as an interdisciplinary topic with a focus on supporting pupils with special educational needs at the secondary school in the Czech Republic. In EAPRIL 2016, conference. 2016. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Resilience in families of children with disabilities, partial results of the investigation. In Adam Stankowski. Špeciálne vzdelávacie potreby. Jubilejná časť konferenčného cyklu. III. první. Rožumberok: Verbum vydavatelství Katolické univerzity, 2016, s. 24-38. ISBN 978-80-561-0372-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Psychické zdraví jako jeden z indikátorů kvality života žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In Multidimenzionálna topografia kvality života v inkluzívnej edukácii. Mezinárodní konference Smolenice; vyžádaná přednáška. 2016. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Resilience in families of children with disabilities partial results of the investigation. In XI Międzynarodowa konferencja naukowa Wspomaganie rozwoju wielość obszarów, wspólnota celów; vyžádaná přednáška. 2016. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Kommunikationsfähigkeiten von Menschen mit Behinderung – eine Analyse im Rahmen des Interdisziplinären Forschungsprojekts (2013-2015). In Pracovní setkání speciálních pedagogů. 2016. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci se specifickými poruchami učení se zaměřením na učební styly. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2016, 27 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vyučování žáků v heterogenních skupinách v inkluzivní třídě. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Paido, 2016, 22 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání žáků s mentálním postižením. In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2016, 11 s. ISBN 978-80-7315-256-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Metody ve vyučování žáků s mentálním postižením se zaměřením na čtení a psaní In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2016, 26 s. ISBN 978-80-7315-256-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analysis of the state of institutional pre-school education of underprivileged children. Eisenstadt: Pedagogische Hochschule Burgenland, 2016. URL info
 • BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Students with intellectual disability in inclusive education settings. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 173 s. ISBN 978-80-210-6817-9. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Cognitive strategies and the choice of learning styles in students with learning disabilities. In Johan Pehofer. Ph Publico. 1.vyd. Eisenstat: Pedagogische Hochschule Burgenland, 2015, s. 7-15. ISBN 978-3-85253-524-1. info
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0. info
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 164 s. ISBN 978-80-210-7110-0. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014, 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. 20 let rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Olomouc: II. Olomoucké speciálněpedagogické dny.Téma konference: Interdisciplinární pohledy na jinakost. 2014. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Aspekty vývoje inkluzivní školy. 2014. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Basic cognitive strategies and fading process in pupils with specific learning disabilities. Journal or Expertional People. Olomouc: PdF Palacky University Olomouc, 2014, Volume 1, N 4, s. 51-64. ISSN 1805-4978. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Zuzana ŠIRMEROVÁ. Narušení lexikálně-sémantické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení. In PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. et al. PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 107-118, 11 s. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. 20 let rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU. In Hutyrová, M., Souralová, E., Chrastina, J., Moudrá, L. (eds.). XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference: Interdisciplinární pohledy na jinakost. 1. vydání. Olomouc: UP v Olomouci, pedagogická fakulta, Ústav sociálně pedagogických studií, 2014, s. 8-15. ISBN 978-80-244-4483-3. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 163 s. ISBN 978-80-210-7110-0. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze ve vzdělávání - vize a realita v podmínkách české školy. In Franiok, P., Kovářová, R. (eds.). Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1.vydání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, s. 21-35. ISBN 978-80-7464-232-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 364 s. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole v kraji Vysočina. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 35-46. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Zuzana ŠIRMEROVÁ. Foneticko-fonologická jazyková rovina u žáků se specifickými poruchami učení – parciální výsledky šetření. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 130-140. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Svetlana SÍTHOVÁ. Pravopisné schopnosti žiakov 2. ročníkov ZŠ v kontexte vývinových porúch učenia. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 141-148. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Kateřina JISKROVÁ. Využití alternativních metod v rámci vzdělávání žáků s Downovým syndromem v základní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 168-179. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Individualizace a diferenciace v procesu edukace v inkluzivním prostředí. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 195-206. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Styly učení a strategie individuální podpory – příklad využití u žáků s dyslexií. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 235-249. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru. In Štréblová, M. Podpora integrativního vzdělávání v Praze. 1. vydání. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2013, s. 64-79. ISBN 978-80-260-5261-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy. In Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra speciální pedagogiky, Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie VII. odborná konference s mezinárodní účastí: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. 2013. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vyučování žáků v heterogenních skupinách v inkluzivní třídě. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 67-82. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 139-154. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 67-82. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání - parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice. In Osoby so zdravotným znevýhodněním v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. 1. vyd. Bratislava: Univertzita Komenského, 2013, s. 588. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inclusion in the Reflection of Pedagogy of People with Intellectual Disabilities. In LECHTA V., KUDLÁČKOVÁ, B. Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields (How to Turn Risks into Chances). 1. vyd. Trnava: Univerzita Trnava, 2013, s. 153-158. ISBN 978-80-224-1336-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 191-207. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 327 s. ISBN 978-80-210-6057-9. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 191-204. ISBN 978-80-7315-236-9. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 219-235. ISBN 978-80-210-5941-2. info
 • ŠIRMEROVÁ, Zuzana a Miroslava BARTOŇOVÁ. Narušení foneticko-fonologické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 79-89. ISBN 978-80-210-5995-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Svetlana SÍTHOVÁ. Žiaci s Downovým syndrómom a proces integrácie na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 153-165. ISBN 978-80-210-5995-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vzhledem k sexualitě. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inclusion of pupils with mild mental disabilities – research. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 127-135. ISBN 978-80-210-6107-1. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru – příklad inkluze žáků s LMP. In Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012, Baratislava. 2012. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání – příprava učitelů – výzkumný záměr – inkluze žáků s LMP. In Příprava učitelů na inkluzivní vzdělávání na pedagogických fakultách, Brno. 2012. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. 2012. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. Efeta. Bratislava: Emitplus, 2012, ročník XXI, 4/2012, s. 22-26. ISSN 1335-1397. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 67-82. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. PŘÍSTUPY K ŽÁKŮM SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ V RÁMCI STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 2011. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení VZ. In Konference Asociace speciálních pedagogů v ČR. 2011. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 390-401, 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Obecné přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení – závěry z výzkumného šetření. In FRIEDMANN Z. (et al.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. MSD. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 155-166, 11 s. ISBN 978-80-210-5602-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Postavení osob s mentálním postižením v rodině společnosti. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním nevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantage. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 201-214, 13 s. ISBN 978-80-7315-219-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Nový studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol. In konference Ostrava- Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. 2011. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational program for basic Education. In 4. Mezinárodní konference pro Teorii a Praxi v edukaci – Society and Education. Budapešť, 8.6.-10.6. 2011. 2011. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Speciální školství v České republice. In Průcha, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Vydání první. Praha: Nakladatelství Portál, s.r.o., 2009, s. 91-96. 1691. publikace. ISBN 978-80-7367-546-2. info

2007/12/02

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.